Jemari Seni

Poster Web JS 2 1

 
 
 
 
You are here:: Profil Visi dan Misi
 
 

Visi dan Misi

Visi (Wawasan)

  1. Menjadi syarikat penerbitan yang berurus niaga secara Islam dari segi syariat dan pelaksanaannya.
  2. Menjadi penerbit yang disegani dalam dunia buku di Malaysia dan Asia Tenggara.

Misi

  1. Menerbitkan hanya karya yang baik dan bermutu serta yang dapat membentuk sahsiah pembaca.
  2. Menerapkan susila yang terpuji dengan cara memilih hanya manuskrip yang menyeru ke arah kebaikan.
  3. Menerbitkan novel yang berinformasi dalam pelbagai genre.

Menerbitkan Novel Bersahsiah Sejak 2006